Kadra zarządzająca

1. Marian Płóciennik – Prezes Zarządu

2. Bartosz Góźdź – Członek Zarządu
3. Krzysztof Janik – Członek Zarządu