Kadra zarządzająca

1. Marian Płóciennik – Prezes Zarządu

2. Bartosz Góźdź – Członek Zarządu
3. Anna Jeschke – Członek Zarządu