Kontakt

Polskie Zakłady Zbożowe
Spółka z o.o.
ul. Chełmińska 2
78-600 Wałcz

Kontakt telefoniczny do siedziby Spółki:
– Sekretariat (tel./faks) 67 258 90 50
– Dział surowcowy (tel. kom.) 667 984 884
– Dział techniczny 67 250 88 73
– Laboratorium 67 250 88 52
– Księgowość 67 258 90 15
– Mieszalnia Pasz 67 250 88 17
– Młyn 67 259 88 35
– Elewator zbożowy 67 258 80 22