Nagrody i wyróżnienia

Dobra Firma 2022

12 maja 2022 r. na Gali Nagród Dobra Firma 2022 w Warszawie najlepsze polskie firmy zostały nagrodzone przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Z przyjemnością informujemy, że Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu otrzymały nagrodę główną w kategorii Najbardziej Efektywna Firma.
Forum Firm Rodzinnych Forbes 2021

22 września 2021 roku na Gali Forum Firm Rodzinnych magazynu Forbes  rozdane zostały statuetki i wyróżnienia dla Najcenniejszych Firm Rodzinnych w województwie zachodniopomorskim. Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu zajęły I miejsce w kategorii firm z przychodami powyżej 100 mln zł.

Brylant Polskiej Gospodarki 2020 oraz Gepard Biznesu 2020

Miło nam poinformować, że po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Brylanty Polskiej Gospodarki oraz Gepardy Biznesu 2020 Województwa Zachodniopomorskiego.Spośród 95 219 firm z województwa zachodniopomorskiego wyróżniono 1641 firm, a Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu znalazły się na bardzo wysokim miejscu.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 Województwa Zachodniopomorskiego

Miło nam poinformować, że po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 Województwa Zachodniopomorskiego.Spośród 730 wyróżnionych firm z województwa zachodniopomorskiego Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z O.O. w Wałczu  znalazły się na bardzo wysokim miejscu.

Certyfikaty

Miło nam poinformować że po raz kolejny otrzymaliśmy certyfikaty jakości.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 Przemysłu Spożywczego

Miło nam poinformować, że spośród 56 456  polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu zdobyły tytuł Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 Przemysłu Spożywczego.
Pokazuje on siłę finansową przedsiębiorstw branży w Polsce. Wynika z niego, że wartość rynkowa Firmy jest większa niż 10 mln zł, dzięki czemu zdobyła tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019, który zwiększa wiarygodność , pomaga wyróżnić się wśród tysięcy przedsiębiorstw, wzbudza zaufanie, budzi szacunek.

Forum Firm Rodzinnych Forbes 2019

22 października 2019 roku na Gali Forum Firm Rodzinnych magazynu Forbes w Szczecinie rozdane zostały statuetki i wyróżnienia dla Najcenniejszych Firm Rodzinnych w województwie zachodniopomorskim. Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu zajęły I miejsce w kategorii firm z przychodami powyżej 100 mln zł.

Forum Firm Rodzinnych Forbes 2018

11 października w Szczecinie odbyła się Gala Forbesa, na której wręczono nagrody dla  Najdynamiczniej Rozwijających się Firm Rodzinnych w regionie oraz dyskutowano o Wyzwaniach Firm Rodzinnych. Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o. w Wałczu zajęły PIERWSZE MIEJSCE w rankingu: Najszybciej rosnące firmy rodzinne w woj. zachodniopomorskim z przychodami powyżej 100 mln zł.

Brylant Polskiej Gospodarki 2018

Miło nam poinformować, że spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2019 roku zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu zdobyły tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 Przemysły Gospodarczego.

Orły Wprost 2018

Niedawno Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o. w Wałczu otrzymały wyróżnienie „ORŁA WPROST”.

To nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Którzy na co dzień dbają o Rzeczpospolitą nie tylko w wielkich dziełach i czynach,
ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

Laureatami nagrody „ORŁY WPROST” mogą być:
  • Przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat..
  • Przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny procentowy wzrost zysku netto w ciągu ostatnich trzech lat.
    Pozwala to nagrodzić największe zyskowne przedsiębiorstwa oraz najbardziej dynamicznie powiększające swoje zyski.
  • Przedsiębiorcy którzy mogą się pochwalić zasługami na rzecz swojej małej ojczyzny.Diamenty Forbesa 2017

W czwartek 23 marca 2017r. podczas gali w szczecińskim hotelu Dana zostały wręczone Diamenty Forbesa.

W pierwszej trójce najszybciej rozwijających się dużych firm woj. zachodniopomorskiego znalazły się Polskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. w Wałczu.


Nagrody Staszice 2016

17 listopada 2016 roku po raz pierwszy w ramach Salonu Gospodarczego TV Asta, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski po raz dwunasty przyznała statuetki Staszica wyróżniającym się przedsiębiorcom, instytucjom, organizacjom i osobom działającym na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie. Miło nam poinformować, że w kategorii  „produkcja” wyróżnienie otrzymały  Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o w Wałczu – Wytwórnia Pasz w Pile za najnowocześniejszą tego typu inwestycję w Polsce i w Europie. Jesteśmy zaszczyceni iż mimo tak krótkiego okresu działalności nasze wysiłki dotyczące najwyższych standardów produkcji zostały docenione.

Diament Forbesa 2016

W czwartek 5 maja, podczas uroczystej gali w hotelu Dana w Szczecinie, wręczono Diamenty Forbesa. Trafiły one do firm z regionu zachodniopomorskiego, które w latach 2012-2014 najszybciej zwiększały swoją wartość. Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu zajęła drugie miejsce w kategorii najszybciej rozwijających się firm (przychody powyżej 250 mln zł). To nasz kolejny sukces!!!


http://diamenty.forbes.pl/diamenty-dla-najlepszych-firm-z-wojewodztwa-zachodniopomorskiego,artykuly,204562,1,1.html

Laur „Złotej Korony” 2016

16 stycznia 2016r. podczas 18 Gali Noworocznej wręczono laur „Złotej Korony” – najbardziej prestiżową nagrodę przyznawaną raz do roku przez Burmistrz Wałcza. Nagroda ta wręczana jest w dwóch kategoriach : gospodarczej i społecznej, a jej celem jest uhonorowanie firm, instytucji i osób w sposób szczególny zasłużonych dla miasta.

W kategorii gospodarczej kapituła konkursu nagrodziła POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE Sp. Z O. O. W WAŁCZU.

Burmistrz Bogusława Towalewska i Paweł Suski poseł na Sejm RP wręczyli nagrodę Prezesowi Zarządu Marianowi Płóciennikowi.
Diament
Forbesa 2015

Tytuły
„Diamentów Forbesa” przyznawane są co roku przez miesięcznik gospodarczy
„Forbes” przedsiębiorstwom najszybciej zwiększającym swoją wartość. W
zestawieniu za rok 2015 pod uwagę zostały wzięte wyniki finansowe uzyskane
przez firmy w latach 2011-2013. Na tej podstawie wyłoniono grupę firm, którym
został przyznany pozytywny rating wiarygodności. Uzyskane wyróżnienie to dowód,
że Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu są firmą wiarygodną i rzetelną,
mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami i wykazały się
wysokim dodatnim wynikiem finansowym w latach 2011-2013.

Diamenty Forbesa 2015-page-001

Gepardy Biznesu 2014

Miło nam poinformować, że Nasza Firma znalazła się wśród najdynamiczniejszych przedsiębiorstw w Polsce.

20

Diament Forbesa 2014

Tytuły „Diamentów Forbesa” przyznawane są co roku przez miesięcznik gospodarczy „Forbes” przedsiębiorstwom najszybciej zwiększającym swoją wartość. W zestawieniu za rok 2014 pod uwagę zostały wzięte wyniki finansowe uzyskane przez firmy w latach 2010-2012. Na tej podstawie wyłoniono grupę firm, którym został przyznany pozytywny rating wiarygodności. Uzyskane wyróżnienie to dowód, że Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu są firmą wiarygodną i rzetelną, mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami i wykazały się wysokim dodatnim wynikiem finansowym w latach 2010-2012.

Diamenty Forbesa 2015-page-001

Certyfikat REDcert

To system certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy. Swoim zakresem obejmuje całość produkcji biopaliw, począwszy od produkcji i dystrybucji surowej biomasy roślinnej, przez jej przetwarzanie w procesach technologicznych, aż po ostateczne wprowadzenie na rynek produktu gotowego do sprzedaży.

Certyfikacja produkcji biomasy według systemu REDcert ma na celu potwierdzenie osiągnięcia całkowitej zgodności z wymogami Dyrektywy 2009/28/EC. Ma na celu również zapewnienie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ochrony biosfery oraz racjonalnego wykorzystania gruntów.

System skierowany jest do uczestników każdego szczebla produkcji biomasy, w tym producentów rolnych, nabywców biomasy przeznaczonej do dalszego przetwarzania (bezpośrednio od rolników).

Uzyskany certyfikat pozwala na swobodny obród produktami zbożowymi w kraju i za granicą. Potwierdza, że wszystkie procesy związane z pozyskiwaniem, magazynowaniem, transportem i sprzedażą spełniają wymagania obowiązujące na rynkach Unii Europejskiej. Jednostka certyfikująca: DEKRA.

REDcert - 2014