Pasza dla indyków

Pasze dla indyków produkowane w firmie PZZ Wałcz dzielą się na sześć okresów żywieniowych

 • Starter 1 (0-2 tyg.) kruszonka lub mikrogranulat
 • Starter 2 (2-4 tyg.) granulat
 • Grower 1 (4-8 tyg. indyk; 4-7,5 tyg. indyczka) granulat + ziarno pszenicy
 • Grower 2 (8-12 tyg. indyk; 7,5-11 tyg. indyczka) granulat + ziarno pszenicy
 • Grower 3  (12-16 tyg. indyk; > 11 tyg. indyczka) granulat + ziarno pszenicy
 • Finiszer  (> 16 tyg. indyk) granulat + ziarno pszenicy

Program żywienia opiera się na mieszankach granulowanych uzupełnianych pełnym ziarnem pszenicy. Ziarno pszenicy wchodzi do żywienia indyków w okresie 4 a 8 tyg. tuczu – Grower 1. Taki program żywienia niesie ze sobą wiele zalet, min.:

 • Wydłużenie czasu pasażu treści pokarmowej w jelitach
 • Poprawę perystaltyki jelit
 • Poprawia strawność, a co za tym idzie – poprawia jakości ściółki
 • Poprawia jakości ściółki
 • Zwiększa  sekrecję kwasów żołądkowych a tym samym zwiększa  ochronę przeciwbakteryjną organizmu ptaka
 • Poprawia zdrowotność ptaków

Aktualny program kokcydiostatyczny stosowany w paszach dla indyków:

Obecnie w paszach dla indyków stosujemy dwa programy kokcydiostatyczne:  monenzyna sodu i lasalocid.

Możliwość produkowania mieszanek o specyficznych parametrach żywieniowych:

Firma PZZ Wałcz jest firmą mocno ukierunkowaną na specyficzne potrzeby swoich klientów. Organizacja firmy pozwala na dużą elastyczność  w zakresie produkcji pasz. Z tego też względu istnieje możliwość, żeby po konsultacjach  produkować pasze o specyficznych parametrach według sugestii klientów. Żeby taka pasza była bezpieczna przygotowana, ustalenie nowych parametrów pasz powinno odbywać się pomiędzy klientem  i technologiem firmy PZZ. 

Program żywienia indyków

Jest to optymalny program pod względem żywieniowym i ekonomicznym. Pasze produkowane są  w oparciu o surowce pochodzenia roślinnego, zawierają zróżnicowane źródła białka roślinnego i są produkowane zgodnie z zasadami  żywienia i najnowszą wiedzą żywieniową.