Pasza dla trzody

Program Żywienia Trzody Chlewnej PZZ

Program żywienia trzody chlewnej oferowany przez PZZ Wałcz został utworzony w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę żywieniową i stały kontakt z wielkotowarową produkcją trzody chlewnej na fermach własnych i zewnętrznych. Program ten jest modyfikowany, optymalizowany pod kątem pełnego zabezpieczenia potrzeb żywieniowych zwierząt oraz opłacalności produkcji. Mieszanki paszowe dla trzody chlewnej produkowane w PZZ Wałcz podzielone są na grupy według następujących sektorów żywieniowych:

Rozród:

LH – mieszanka dla loszek hodowlanych

LP – mieszanka dla loch prośnych

LK – mieszanka dla loch karmiących

Mieszanka KNUR

Odchów :

Starter – mieszanka dla prosiąt/warchlaków o masie ciała od 12 do 30 kg

Tucz:

Grower – mieszankadla zwierząt o masie ciała od 30 do 45 kg

Finiszer I – mieszanka dla zwierząt o masie ciała od 45 do 80 kg

Finiszer II – mieszanka dla zwierząt o masie ciała od 80 kg do końca tuczu.

Podane przedziały wagowe jak i moment zmiany mieszanki należy traktować orientacyjnie i dostosowywać do aktualnej sytuacji na fermie.

Tabela poniżej przedstawia podstawowe parametry mieszanek paszowych PZZ dla trzody chlewnej.

Mieszanka Białko s. Popiół s. Tłuszcz s. Włókno s. Ca P
g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg
Starter 175,1 51,9 35,6 36,5 73,2 62,4
Grower 172,9 49,2 30,7 39,1 7,4 6,3
Finiszer I 169,9 46,0 31,5 41,5 6,8 5,9
Finiszer II 155,1 43,6 28,7 42,4 6,5 5,6
LP 13,8 55,8 47,6 66,5 8,8 6,6
LK 174,3 60,5 44,5 50,0 9,3 6,8
LH 155,2 55,1 32,3 63,0 8,0 5,9
Knur 165,1 52,9 40,6 65,1 7,0 5,5

Wszystkie mieszanki pełnoporcjowe można wykonać we własnym zakresie na bazie oferowanych przez PZZ Wałcz mieszanek paszowych uzupełniających (koncentratów pełnych) i zbóż własnych. Koncentraty standardowe dają możliwość wyprodukowania własnych mieszanek pełnoporcjowych o takich samych parametrach jak mieszanki gotowe. Zarówno mieszanki pełnoporcjowe jak i koncentraty mogą być produkowane według indywidualnych potrzeb, wskazanych założeń i parametrów, do systemów żywienia na sucho i na mokro. Oferujemy również linię koncentratów do produkcji mieszanek z dużym udziałem ziarna kukurydzy. Firma ma możliwość produkowania mieszanek leczniczych zgodnie z obowiązującym prawem paszowym.

Tabela poniżej przedstawia standardy produkcji tuczników hybrydowych

Tydz. Życia Dni życia Masa ciała na koniec tyg. Przyrost g/dzień Pobranie kg / szt / tydz Przyr. od ods. (21 dni) Mie- szanka Pobranie kg / szt / dzień Razem m-ki FCR w tyg. FCR m-ki
1 7
2 14 4,5
3 21 6,0 214 0,4 Prestarter 0,1 8,2 0,23 1,36
4 28 8,5 357 1,5 0,286 Prestarter 0,2 0,60
5 35 9,5 143 2,1 0,214 Prestarter 0,3 2,10
6 42 12,0 357 4,2 0,262 Prestarter 0,6 1,68
7 49 15,7 529 5,3 0,329 Starter 0,8 18,8 1,43 1,44
8 56 19,5 543 6,2 0,371 Starter 0,9 1,62
9 63 25,0 786 7,3 0,440 Starter 1,0 1,33
10 70 30,0 714 9,2 0,480 Grower 1,3 45,8 1,83 2,11
11 77 35,0 714 10,8 0,509 Grower 1,5 2,15
12 84 41,0 857 11,7 0,548 Grower 1,7 1,95
13 91 46,7 814 14,2 0,574 Grower 2,0 2,48
14 98 52,8 871 15,3 0,601 Finiszer I 2,2 88,4 2,50 2,74
15 105 59,2 914 15,9 0,627 Finiszer I 2,3 2,48
16 112 65,7 929 18,0 0,651 Finiszer I 2,6 2,77
17 119 72,3 943 19,1 0,671 Finiszer I 2,7 2,89
18 126 79,0 957 20,2 0,690 Finiszer I 2,9 3,01
19 133 86,0 1000 22,0 0,710 Finiszer II 3,1 140,2 3,14 3,36
20 140 93,0 1000 23,0 0,727 Finiszer II 3,3 3,29
21 147 99,5 1000 23,5 0,738 Finiszer II 3,4 3,61
22 154 107,0 1000 23,8 0,756 Finiszer II 3,4 3,17
23 161 113,9 986 24,0 0,767 Finiszer II 3,4 3,47
24 168 120,7 971 24,0 0,777 Finiszer II 3,4

Standardy produkcji są oczywiście orientacyjne, a uzyskiwane wyniki techniczne zależą od wielu czynników, również innych niż żywieniowe. Najważniejsza jest jednak możliwość indywidualnego modyfikowania programu żywienia i personalizacji wszystkich produktów (mieszaki pełnoporcjowe, uzupełniające), według potrzeb, możliwości i oczekiwań producentów trzody chlewnej.