Produkty paszowe

Pasze dla brojlerów produkowane w firmie PZZ Wałcz dzielą się na cztery fazy żywienia:

 • Starter 0-10 dni mikrogranulat lub kruszonka
 • Growery 1 10-14 dni mikrogranulat lub kruszonka
 • Grower 1 15-21 dni granulat + ziarno pszenicy
 • Grower 2  20-32 dni granulat + ziarno pszenicy
 • Finiszer > 32 dni granulat + ziarno pszenicy

Program żywienia opiera się na mieszankach granulowanych uzupełnianych pełnym ziarnem pszenicy.  Ziarno pszenicy wchodzi do żywienia od 15 dnia życia ptaków. Taki program żywienia niesie za sobą wiele zalet, min.:

 • Wydłużenie czasu pasażu treści pokarmowej w jelitach
 • Poprawę perystaltyki jelit
 • Poprawia strawność
 • Poprawia jakości ściółki
 • Zwiększa  sekrecję kwasów żołądkowych a tym samym zwiększa  ochronę przeciwbakteryjną organizmu ptaka
 • Poprawia zdrowotność ptaków

Linia produkcji pasz wyposażona jest w profesjonalny system dozowania pszenicy który pozwala na dokładne wymieszanie paszy i ziarna. Udział ziarna pszenicy w poszczególnych paszach wygląda następująco:

 

Rodzaj paszy Udział % ziarna pszenicy
starter 0%
Grower 1 10-14 dni 0%
Grower 1 15-21 dni 5%
Grower 2 21-32 dni 10%
Finiszer > 32 dni 10%

 

 Aktualny program kokcydiostatyczny stosowany w paszach PZZ:

 • Startery Deccox – 0 dni karencji
 • Growery 1 salinomycyna – 1 dzień karencji
 • Growery 2 salinomycyna  – 1 dzień karencji

Zmiana programu kokcydiostatycznego odbywa się co pół roku.

 

Możliwość produkcji granulatów o różnych rozmiarach:

Linia produkcji paszy jest wyposażona w rozwiązania techniczne dające możliwość produkcji granulatów paszowych o różnych rozmiarach. Dlatego przy standardowym programie żywienia brojlerów stosujemy następujące rozmiary granulatów:

Rodzaj paszy Forma paszy Rozmiar graulatu
starter Kruszonka lub mikrogranulat Mikrogranulat  1,8mm
Grower 1 10-14 dni Kruszonaka lub mikrogranulat Mikrogranulat 2,2 mm
Grower 1 15-21 dni Graulat 2,8 mm
Grower 2 21-32 dni Granulat 2,8 mm
Finiszer > 32 dni Granulat

 

Możliwość produkowania mieszanek o specyficznych parametrach żywieniowych:

Firma PZZ Wałcz jest firmą mocno ukierunkowaną na specyficzne potrzeby swoich klientów. Organizacja firmy pozwala na dużą elastyczność firmy w zakresie produkcji pasz. Z tego też względu istnieje możliwość, żeby po konsultacjach z klientami firmy produkować pasze o specyficznych parametrach według sugestii klientów. Żeby taka pasza była bezpieczna przygotowana, ustalenie nowych parametrów pasz powinno odbywać się pomiędzy klientem, jego lek weterynarii i technologiem firmy PZZ.

 

Program żywienia brojlerów

Jest to optymalny program pod względem żywieniowym i ekonomicznym.

Pasze produkowane są  w oparciu o surowce pochodzenia roślinnego, zawierają zróżnicowane źródła białka roślinnego i są produkowane zgodnie z zasadami  żywienia i najnowszą wiedzą żywieniową

Tabela poniżej przedstawia podstawowe parametry pasz PZZ dla brojlerów,  po wymieszaniu z pszenicą:

 

Opis Białko Popiół Tluszcz Wlokno Ca P
g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg
Brojler starter      211.7 57.5 34.4 29.2 9.0 5.9
Grower 1     196.9 49.4 42.9 31.8 7.1 5.2
Grower 1 Mix      197.6 47.6 48.1 29.8 6.4 4.7
Grower 2 Mix       194.5 46.3 63.1 31.8 6.0 4.6
Finiszer Mix        184.3 42.6 65.3 29.2 5.3 4.2