Kadra zarządzająca

  1. Marian Płóciennik – Prezes Zarządu
  2. Krzysztof Janik – Członek Zarządu