Kadra zarządzająca

  1. Marian Płóciennik – Prezes Zarządu
  2. Bartosz Góźdź – Członek Zarządu
  3. Krzysztof Janik – Członek Zarządu