Pasza dla indyków

Pasze dla indyków produkowane w firmie PZZ Wałcz dzielą się na sześć okresów żywieniowych

Okresy żywieniowe dla indyka zmieniają się co 3 tygodnie:

 • Starter-1  0-3 tyg.  mikrogranulat lub kruszonka
 • Starter-2  4-6 tyg.  mikrogranulat lub kruszonka
 • Grower -1 7-10 tyg.  granulat
 • Grower- 2 11 -13 tyg. granulat + ziarno pszenicy
 • Finiszer- 1 14-17 tyg.  granulat + ziarno pszenicy
 • Finiszer-2  > 17 tyg.  Granulat + ziarno pszenicy

Program żywienia opiera się na mieszankach granulowanych uzupełnianych pełnym ziarnem pszenicy.  Ziarno pszenicy wchodzi do żywienia od 11 tyg. życia ptaków. Taki program żywienia niesie ze sobą wiele zalet, min.:

 • Wydłużenie czasu pasażu treści pokarmowej w jelitach
 • Poprawę perystaltyki jelit
 • Poprawia strawność
 • Poprawia jakości ściółki
 • Zwiększa  sekrecję kwasów żołądkowych a tym samym zwiększa  ochronę przeciwbakteryjną organizmu ptaka
 • Poprawia zdrowotność ptaków

Linia produkcji pasz wyposażona jest w profesjonalny system dozowania pszenicy który pozwala na dokładne wymieszanie paszy i ziarna. Udział ziarna pszenicy w poszczególnych paszach wygląda następująco:

Rodzaj paszy Udział % ziarna pszenicy
Starter 1 0%
Starter  2 0%
Grower 1 0%
Grower 2 10%
Finiszer 1 10%
Finiszer 2 15%

Aktualny program kokcydiostatyczny stosowany w paszach dla indyków:

Obecnie w paszach dla indyków stosujemy Monenzynę Sodu w postaci preparatu Coxidin.

 

Możliwość produkcji granulatów o różnych rozmiarach:

Linia produkcji paszy jest wyposażona w rozwiązania techniczne dające możliwość produkcji granulatów paszowych o różnych rozmiarach. Dlatego przy standardowym programie żywienia indyków stosujemy następujące rozmiary granulatów:

Rodzaj paszy Forma paszy Rozmiar graulatu
starter Kruszonka lub mikrogranulat Mikrogranulat  1,8mm
Grower 1 10-14 dni Kruszonaka lub mikrogranulat Mikrogranulat 2,2 mm
Grower 1 15-21 dni Graulat 2,8 mm
Grower 2 21-32 dni Granulat 2,8 mm
Finiszer > 32 dni Granulat 3,5mm

Możliwość produkowania mieszanek o specyficznych parametrach żywieniowych:

Firma PZZ Wałcz jest firmą mocno ukierunkowaną na specyficzne potrzeby swoich klientów. Organizacja firmy pozwala na dużą elastyczność  w zakresie produkcji pasz. Z tego też względu istnieje możliwość, żeby po konsultacjach  produkować pasze o specyficznych parametrach według sugestii klientów. Żeby taka pasza była bezpieczna przygotowana, ustalenie nowych parametrów pasz powinno odbywać się pomiędzy klientem  i technologiem firmy PZZ.

 

Program żywienia indyków

Jest to optymalny program pod względem żywieniowym i ekonomicznym.

Pasze produkowane są  w oparciu o surowce pochodzenia roślinnego, zawierają zróżnicowane źródła białka roślinnego i są produkowane zgodnie z zasadami  żywienia i najnowszą wiedzą żywieniową

Tabela poniżej przedstawia podstawowe parametry pasz PZZ dla indyków,  po wymieszaniu z pszenicą:

Opis Białko Popiół Tluszcz Wlokno Ca P
g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg
Starter 1 266,6 77,2 45,5 32 12,7 8,5
Starter 2 260 72 56,3 33 11,6 7,6
Grower 1 235 65 50 33 11,3 7,0
Grower 2 Mix 214,3 57,2 61 33,8 8,3 6,0
Finiszer 1 Mix 189 48,3 78 33 7,8 4,8
Finiszer 2 Mix 175 44,4 74,5 32 7,0 4,5