Dane firmy

POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu
78-600 Wałcz, ul. Chełmińska 2
NIP: 765-10-03-368
Numer KRS: 0000019165, IX Wydział KRS – Sąd Rejonowy w Koszalinie
Kapitał zakładowy 4 020 998,00 zł (wpłacony w całości)