DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Program Ochrona Zabytków

Zadanie Próchnowo, pałac (XIX w.) : remont elewacji  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

Całkowita wartość zadania 584 554,25 zł

Zadanie polega na odnowieniu elewacji poprzez naprawę, skucie  starych tynków, przywrócenie  ich do pierwotnego stanu. Odtworzeniu zniszczonych okładzin  architektonicznych wraz z oknami. Renowacja drzwi na ścianie bocznej południowo-wschodniej pałacu oraz  wykucie otworu drzwiowego z wystawieniem drzwi na ścianie południowo – wschodniej.