Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008

Uzyskany certyfikat potwierdza, że Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. wdrożyły system zarządzania spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2008 w zakresie magazynowania, produkcji oraz sprzedaży zbóż, przetworów zbożowych, pasz pełnoporcjowych i koncentratów paszowych. Jednostka certyfikująca: DEKRA.

Cert_ISO


Certyfikat REDcert

To system certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy. Swoim zakresem obejmuje całość produkcji biopaliw, począwszy od produkcji i dystrybucji surowej biomasy roślinnej, przez jej przetwarzanie w procesach technologicznych, aż po ostateczne wprowadzenie na rynek produktu gotowego do sprzedaży.

Certyfikacja produkcji biomasy według systemu REDcert ma na celu potwierdzenie osiągnięcia całkowitej zgodności z wymogami Dyrektywy 2009/28/EC. Ma na celu również zapewnienie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ochrony biosfery oraz racjonalnego wykorzystania gruntów.

System skierowany jest do uczestników każdego szczebla produkcji biomasy, w tym producentów rolnych, nabywców biomasy przeznaczonej do dalszego przetwarzania (bezpośrednio od rolników).

Uzyskany certyfikat pozwala na swobodny obród produktami zbożowymi w kraju i za granicą. Potwierdza, że wszystkie procesy związane z pozyskiwaniem, magazynowaniem, transportem i sprzedażą spełniają wymagania obowiązujące na rynkach Unii Europejskiej. Jednostka certyfikująca: DEKRA.

REDcert - 2014


Certyfikat systemu HACCP

Przyznany certyfikat zaświadcza o bezpiecznej produkcji pasz i koncentratów , mąki. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli), to system kontroli produktów żywnościowych polegający na identyfikowaniu ryzyka i zapobieganiu problemom związanym z jakością zdrowotną poprzez stosowanie metod kontroli oraz monitorowania punktów uznanych za krytyczne w prowadzonych procesach, istotnych dla zdrowia konsumenta.

System HACCP pozwala zagwarantować, że wytwarzane produkty nie ulegną skażeniu lub zanieczyszczeniu i będą bezpieczne dla konsumenta. Jest to więc system mający na celu ochronę konsumenta i jego zdrowia. Jednostka certyfikująca: DEKRA.

Cert_HACCP