Główna nagroda Lauru Powiatu Wałeckiego dla PZZ

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się „Polsko – niemieckie seminarium na temat współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego 2015” podsumowujące współpracę transgraniczną.

Integralną częścią Uroczystości była Gala wręczania nagród honorowych „Laur Powiatu Wałeckiego” 2015.
W kategorii „DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA” nagrodę główną „Laur Powiatu Wałeckiego” otrzymała firma Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu.

13laur 15laur


Nagroda honorowa „Laur Powiatu Wałeckiego”, przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.