Budowa ruszy jeszcze w tym roku

akt 1

Od lewej: Właściciel Henryk Stokłosa, członek Zarządu PZZ Wałcz Anna Jeschke, prezydent Piły Piotr Głowski, notariusz Bogusław Tarka oraz prezes Zarządu PZZ Wałcz Marian Płóciennik

24 lipca w Urzędzie Miasta Piły nastąpiło podpisanie aktu notarialnego sprzedaży Spółce Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu nieruchomości położonej w obrębie miasta Piła, stanowiącej niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 7,5938 ha włączone w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Piła.

Czytaj więcej