Budowa ruszy jeszcze w tym roku

akt 1

Od lewej: Właściciel Henryk Stokłosa, członek Zarządu PZZ Wałcz Anna Jeschke, prezydent Piły Piotr Głowski, notariusz Bogusław Tarka oraz prezes Zarządu PZZ Wałcz Marian Płóciennik

24 lipca w Urzędzie Miasta Piły nastąpiło podpisanie aktu notarialnego sprzedaży Spółce Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu nieruchomości położonej w obrębie miasta Piła, stanowiącej niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 7,5938 ha włączone w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Piła.

Akt notarialny podpisali: Piotr Głowski prezydent Miasta Piła, Marian Płóciennik prezes Zarządu PZZ Wałcz oraz Anna Jeschke członek Zarządu PZZ Wałcz. Przy podpisaniu aktu obecny był także prezes Grupy Farmutil, Henryk Stokłosa.

Przypomnijmy, że firma wybuduje w tym miejscu fabrykę produkcji pasz. Rozpoczęcie budowy ma nastąpić na przełomie września i października br. Planowane nakłady inwestycyjne to co najmniej 75 mln zł. Pilska lokalizacja została wybrana spośród kilku innych branych pod uwagę m.in. dwóch z województwa wielkopolskiego i jednej z woj. lubuskiego.

– Produkowaną paszę chcemy sprzedawać nie tylko w okolicy ale również na terenie całego województwa wielkopolskiego i województw sąsiednich – powiedział Henryk Stokłosa. – Na pewno miejscowi rolnicy z tego skorzystają. Pragnę przy tym zapewnić, że inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska.

– Mamy już decyzję o warunkach zabudowy i w najbliższy poniedziałek zamierzamy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę – dodał prezes Marian Płóciennik. – Teraz wiele będzie zależało od administracji Starostwa… Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycję zamierzamy zakończyć najpóźniej w styczniu 2016 r.

Jur