Spółka H. Stokłosy zainwestuje w Pile miliony

Podpisanie Aktu Erekcyjnego

Do historycznego wydarzenia doszło w sobotę na terenie Podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Pile. Podpisano tam i wmurowano akt erekcyjny pod budowę pierwszej inwestycji na tym terenie – supernowoczesnej wytwórni pasz. Spółka PZZ Wałcz oraz jej właściciel Henryk Stokłosa chcą zainwestować w Pile 104 mln zł. i zatrudnić przynajmniej 150 osób.

 Wmurowanie Aktu Erekcyjnego Wmurowanie Aktu Erekcyjnego

Z aktu erekcyjnego: W sobotę, 18 października, właściciel Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. w Wałczu, senator Henryk Stokłosa, w obecności znamienitych gości: posła do parlamentu europejskiego, Adama Szejnfelda, senatora Mieczysława Augustyna, prezydenta Piły, Piotra Głowskiego, zastępcy prezydenta, Beaty Dudzińskiej oraz pani prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedziba w Sopocie, Teresy Kamińskiej, a także prezesa PZZ Sp. z o.o. w Wałczu, Mariana Płóciennika, składa na wieczną pamiątkę ten akt erekcyjny rozpoczęcia inwestycji budowy na terenie pilskiej podstrefy PSSE wytwórni pasz, składającej się z dwóch linii produkcyjnych pasz dla drobiu i trzody o łącznej wydajności 60 ton na godzinę, linii produkcji premiksów i koncentratów o wydajności 5 ton na godzinę, hali ekskluzji wyposażonej  w trzy linie o wydajności 6 ton każda wraz z bazą magazynową o pojemności 50 tys. ton oraz budynkiem administracyjno-socjalnym, w którym to akt ten zostanie złożony. Planowany termin zakończenia budowy, uruchomienia tego najnowocześniejszego zakładu branży paszowej w Polsce, a być może w Europie nastąpi w pierwszym kwartale 2016 roku. Planowane nakłady na realizację tego przedsięwzięcia określone zostały na kwotę 104 mln zł. Powodzenie realizacji tej inwestycji w sposób znaczący przyczyni się do rozwoju spółki PZZ Wałcz, województwa wielkopolskiego i Polski.

***

Wraz z podpisanym aktem do tuby włożono: aktualny numer Tygodnika Nowego, monety będące w użyciu, długopis, którym ów akt podpisano,  zdjęcie przedstawiające stan terenu sprzed rozpoczęcia inwestycji oraz fotografię uwieczniająca moment z 8 marca 2014, kiedy to inwestorowi wręczono zezwolenie. Po tej ceremonii w obecności gości, przedstawicieli spółek należących do konsorcjum H. Stokłosy, radnych z miasta i powiatu oraz mediów sygnatariusze aktu wspólnie zabetonowali go w fundamentach rozpoczętej inwestycji.

Tu powstanie cały kompleks produkcyjny, który będzie najnowocześniejszym i największym zespołem tego typu w Polsce– powiedział prezes PZZ Sp. z o.o. w Wałczu, Marian Płóciennik- Zaprojektowaliśmy tu najnowocześniejsze urządzenia, jakie obecnie są dostępne na rynku polskim i europejskim, co zagwarantuje najlepsze wyniki produkcji i najwyższą jakość towaru. Na kompleks złożą się:  część magazynowa, ekskluzja- ewenement w Polsce, wieża produkcyjna z dwoma niezależnymi liniami, linie produkcji premiksów i koncentratów oraz całe otoczenie inwestycji z drogami, placami, stacją paliw, a nawet dwustanowiskową myjnią samochodową głównie dla samochodów ciężarowych. Ta wytwórnia będzie miała zdolności produkcyjne około 300 tys. ton rocznie licząc pięciodniowy tydzień pracy w systemie trzyzmianowym. Powstanie docelowo co najmniej 150 nowych miejsc pracy.

-Jestem przekonany – dodaje prezes Płóciennik- że za półtora roku, kiedy tu się spotkamy na otwarciu, będzie mnóstwo do pokazania.

A szefowa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Teresa Kamińska zapewnia, że inwestycja będzie robić wrażenie:- To, że jest tu strefa przemysłowa nie znaczy, że ma być nieatrakcyjna. Już dziś na wizualizacjach widać, że staną tu obiekty nowoczesne i piękne. Mówimy o kapitale ponad 100 mln. zł, będą miejsca pracy.

***

Po ceremonii wmurowania aktu dziękowano budowniczym strefy, władzom miasta, wałeckim PZZ-om i właścicielowi konsorcjum, Henrykowi Stokłosie.

Bogusław Mikita, prezes pilskiego stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe:- Szczególne podziękowania i gratulacje należą się Henrykowi Stokłosie, szefowi grupy kapitałowej i właścicielowi PZZ Wałcz za decyzję, że ten najnowocześniejszy zakład w Europie powstanie właśnie w Pile. Słowa podziękowania należą się też prezesowi PZZ Wałcz, Marianowi Płóciennikowi, że będzie realizował tę ważną ideę. Idziemy do wyborów. Naszym hasłem przewodnim jest: mniej polityki, więcej pracy; czyny- nie słowa. Dokładnie to widzimy na tym placu budowy.

Wykonawcą pierwszego przedsięwzięcia w pilskiej podstrefie SSE jest Pil- Building.