Główna nagroda Lauru Powiatu Wałeckiego dla PZZ

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się „Polsko – niemieckie seminarium na temat współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego 2015” podsumowujące współpracę transgraniczną.

Integralną częścią Uroczystości była Gala wręczania nagród honorowych „Laur Powiatu Wałeckiego” 2015.
W kategorii „DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA” nagrodę główną „Laur Powiatu Wałeckiego” otrzymała firma Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu.

13laur 15laur

Czytaj więcej