Ruszyła budowa wytwórni pasz

Firma Pil-Building Sp. z o.o. rozpoczęła budowę wytwórni pasz w pilskiej podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jesteśmy w trakcie budowy fundamentów pod wszystkie obiekty zakładu, w skład którego wchodzi część produkcyjna, magazynowa, łączące kanały technologiczne, biurowiec, sieci podziemne oraz pozostałe obiekty towarzyszące. Budowa jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem. Poniżej zamieszczone są zdjęcia przedstawiające postęp prac budowlanych.

Budowa - grudzień 2014 3 Budowa - grudzień 2014 4 Budowa - grudzień 2014 2 Budowa - grudzień 2014 1

Budowa ruszy jeszcze w tym roku

akt 1

Od lewej: Właściciel Henryk Stokłosa, członek Zarządu PZZ Wałcz Anna Jeschke, prezydent Piły Piotr Głowski, notariusz Bogusław Tarka oraz prezes Zarządu PZZ Wałcz Marian Płóciennik

24 lipca w Urzędzie Miasta Piły nastąpiło podpisanie aktu notarialnego sprzedaży Spółce Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu nieruchomości położonej w obrębie miasta Piła, stanowiącej niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 7,5938 ha włączone w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Piła.

Czytaj więcej

Inwestycja za 75 mln zł i kilkadziesiąt nowych miejsc pracy

Polskie Zakłady Zbożowe z Wałcza planują wybudowanie nowoczesnej wytwórni pasz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Pile. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się 23 kwietnia w Urzędzie Miasta Piły. W konferencji udział wzięli: Prezydent Piły Piotr Głowski, Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku Józef Adam Bela oraz Prezes Zarządu PZZ Marian Płóciennik.

140423_konferencja prasowa Czytaj więcej