Czy przekropna pogoda będzie miała wpływ na słabą jakość ziarna?

Padające deszcze w całym kraju istotnie utrudniają i opóźniają żniwa. W przypadku pszenicy trudno jeszcze określić nawet kiedy rozpocznie się jej zbiór. Niestety taki scenariusz rodzi obawę o jakość tegorocznego ziarna.

O tym jakie będą przeciętne parametry ziarna dowiemy się już wkrótce jak pierwsze partie pszenicy ozimej zostaną zebrane i oddane do skupu. Na razie możemy jedynie wyrazić obawę o to, że raczej o dobrą jakość ziarna w tym sezonie może być trudno. Oczywiście bardzo duży na to wpływ ma tegoroczna pogoda. W zależności od rejonu i przebiegu pogody z pewnością ziarno będzie oznaczać się dużą zmiennością parametrów jakościowych.

Niestety, lustracje przeprowadzone na wielu plantacjach pszenicy ozimej potwierdzają kiepski jej stan fitosanitarny. Na końcówce wegetacji wiele patogenów bardzo wyraźnie dało o sobie znać. Przede wszystkim w czasie kłoszenia pszenicy ozimej istniały idealne warunki do rozwoju fuzariozy kłosów.

Wywołujące tą chorobę grzyby z rodzaju Fusarium produkują groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt mykotoksyny. Kto nie wykonał zabiegu na tzw. kłos, a przy okazji solidnie nawoził plantacje azotem musi się liczyć ze stratami spowodowanymi tą chorobą. Fuzarioza pojawiła się także na plantacjach solidnie chronionych, po prostu presja tego patogena w tym sezonie była i jest nadal wysoka.

Z każdym deszczowym dniem widać także, że zboża ciemnieją i są coraz silniej porażone przez czerń zbóż. W wielu miejscach na kłosach widoczne są także objawy septoriozy plew.

Część plantacji zwłaszcza tych nie regulowanych chemicznie, a obficie nawożonych azotem powylegało. W miejscach gdzie rośliny się położyły jakość ziarna będzie zdecydowanie gorsza.

Przy takim splocie warunków pogodowych, zbożom grozi także zjawisko porastania. Wystąpi ono w dużym nasileniu jeśli żniwa będą się przeciągały, a w czasie ich trwania będzie deszczowo. Na zjawisko porastania bardzo wrażliwe jest pszenżyto ozime. Miejscami jest ono już bliskie do zbioru, osiągnęło już dojrzałość pełną, gdy długo pozostanie na polu będzie porastać.

Deszczowa pogoda wpłynie także na liczbę opadania. Parametr ten wskazuje na poziom enzymów amylolitycznych zawartych w ziarnie. Niska wartość mówi o tym, że w ziarnie intensywnie przebiegają procesy życiowe, m.in. oddychanie, w wyniku którego wydziela się ciepło i woda. Zbyt niska dyskwalifikuje ziarno na cele piekarnicze.

Oczywiście na jakość ziarna będzie miała także wpływ wybrana przez nas technologia uprawy. Niestety ostatecznie zdanie należeć będzie do pogody i to ona odegra kluczową rolę w kształtowaniu tegorocznych parametrów jakościowych.

Źródło: Farmer.pl